Bài thơ Lời chào (Phạm Cúc)

Bài thơ Lời Chào

Đi về con chào mẹ
Ra vườn cháu chào bà
Ông làm việc trên nhà
Cháu lên: Chào ông ạ!
Lời chào thân thương quá

Làm mát ruột cả nhà
Đẹp hơn mọi bông hoa
Cháu kính yêu trao tặng
Chỉ những người đi vắng
Cháu không được tặng “chào”.

Sáng tác Phạm Cúc

Có thể bạn cũng thích:

Bài thơ Lời chào (của gà con) :
Gà con nhỏ xíu
Lông vàng dễ thương
Gặp ông trên đường
Cháu chào ông ạ
Gà con ngoan quá

Bài thơ lời chào (sáng tác Phạm Cúc)
Bài thơ “Lời chào” (sáng tác Phạm Cúc)
Bài viết liên quan