Bài thơ Làm quen chữ số

Bài thơ Làm quen chữ số

Mặt trời chỉ có một
Mọc lên để làm ngày
Người có hai bàn tay
Sinh ra mà làm việc

1 sau và 2 trước
Kìa, 3 bánh xích lô
Giấc ngủ cùng giấc mơ
4 chân giường nâng đỡ.

Lá cờ tươi màu đỏ
Nở năm cánh sao vàng
Con xúc xắc lăn tăn
Vuông vuông đều 6 mặt.

Thứ hai đến chủ nhật
Tuần lễ có bảy ngày
Bác cua càng đến hay
8 chân bò ngang thế?

Các bạn ơi nhớ nhé
Sau 8 đến 9, 10
Lại đây học cho vui
Mặt trời chỉ có 1.

Tác giả: Vương Trọng.

Làm quen chữ số | Bài thơ Làm quen chữ số
Bài thơ Làm quen chữ số: Mặt trời chỉ có một, Mọc lên để làm ngày, Người có hai bàn tay, Sinh ra mà làm việc. 1 sau và 2 trước, Kìa, 3 bánh xích lô
Làm quen chữ số | Bài thơ Làm quen chữ số (Vương Trọng)
Bài thơ Làm quen chữ số (Vương Trọng): Mặt trời chỉ có một, Mọc lên để làm ngày, Người có hai bàn tay, Sinh ra mà làm việc. 1 sau và 2 trước, Kìa, 3 bánh xích lô
Bài viết liên quan