Bài thơ Làm bác sĩ

Bài thơ Làm bác sĩ

Mời mẹ ngồi yên lặng
Để “bác sĩ” khám cho
Chắc lại đi đầu nắng
Bệnh này là bệnh ho

Thuốc ngọt chứ không đắng
Phải uống với nước sôi
Nếu tiêm thì đau lắm
Mẹ lại khóc nhè thôi

Mẹ bỗng hỏi “bác sĩ”
Sổ mũi uống thuốc gì?
“Bác sĩ” chừng hiểu ý
Uống sữa với bánh mỳ!

Làm bác sĩ | Bài thơ Làm bác sĩ
Bài thơ Làm bác sĩ: Mời mẹ ngồi yên lặng, Để “bác sĩ” khám cho, Chắc lại đi đầu nắng, Bệnh này là bệnh ho. Thuốc ngọt chứ không đắng, Phải uống với nước sôi, Nếu tiêm thì đau lắm, Mẹ lại khóc nhè thôi…

 

Bài thơ Làm bác sĩ
Bài thơ Làm bác sĩ: Mời mẹ ngồi yên lặng, Để “bác sĩ” khám cho, Chắc lại đi đầu nắng, Bệnh này là bệnh ho. Thuốc ngọt chứ không đắng, Phải uống với nước sôi, Nếu tiêm thì đau lắm, Mẹ lại khóc nhè thôi
Bài viết liên quan