Bài thơ Làm anh…khó đấy!

Bài thơ Làm anh

Làm anh khó đấy
Phải đâu chuyện đùa
Với em gái bé
Phải người lớn cơ.

Khi em bé khóc
Anh phải dỗ dành
Nếu em bé ngã
Em nâng dịu dàng.

Mẹ cho quà bánh
Chia em phần hơn
Có đồ chơi đẹp
Cũng nhường em luôn.

Làm anh thật khó
Nhưng mà thật vui
Ai yêu em bé
Thì làm được thôi.

Tác giả: Phan Thị Thanh Nhàn.
Tập thơ Con muốn mặc áo đỏ đi chơi (2016)

(Nguồn: Sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 2, tập 1, NXB Giáo dục, 2002)

Làm một người anh khó đấy, phải đâu chuyện đùa…Tác giả Phan Thị Thanh Nhàn nhắn nhủ đến các anh chị em trong gia đình: phải biết yêu thương, nhường nhịn và chia sẻ cho nhau.

Bài thơ Làm anh

Hình ảnh Bài thơ Làm anh: Làm anh khó đấy, Phải đâu chuyện đùa, Với em gái bé, Phải người lớn cơ. Khi em bé khóc, Anh phải dỗ dành, Nếu em bé ngã, Em nâng dịu dàng… Nguồn: sưu tầm từ thivien.net.

Làm anh | Bài thơ Làm anh
Làm anh khó đấy, Phải đâu chuyện đùa, Với em gái bé, Phải người lớn cơ. Khi em bé khóc, Anh phải dỗ dành, Nếu em bé ngã, Em nâng dịu dàng…Làm anh thật khó, Nhưng mà thật vui
Chia bánh | Bài thơ Chia bánh
Bài thơ Chia bánh: Mẹ mua chiếc bánh, Bảo chị em ăn, Thoáng chút băn khoăn, Chia phần sao nhỉ, Chị nhận nửa bé, Dành em nửa to, Em cười: “Ơ hơ, Chị sai rồi nhé
Chia bánh | Bài thơ Chia bánh
Bài thơ Chia bánh: Em cười: “Ơ hơ, Chị sai rồi nhé, Chị lớn ăn khỏe, Phải nhận phần hơn, Em chẳng dỗi hờn, Bé ăn nửa bé”
Bài viết liên quan