Bài thơ Kiến tha mồi

Bài thơ Kiến tha mồi

Con Kiến bé xíu
Kéo đi từng đàn
Tha nồi mê mải
Chất đầy từng gian.

Kiến đi trật tự
Chẳng hề giành nhau
Mỗi khi gặp bạn
Kiến chạm đầu chào.

Tác giả: Vũ Quang Vinh.

* Có một số nguồn đề là: Con Kiến trẻ xíu

Kiến tha mồi | Bài thơ Kiến tha mồi
Kiến tha mồi | Bài thơ Kiến tha mồi: Con Kiến trẻ xíu, Kéo đi từng đàn, Tha nồi mê mải, Chất đầy từng gian. Kiến đi trật tự, Chẳng hề giành nhau, Mỗi khi gặp bạn, Kiến chạm đầu chào. (Hình ảnh được sưu tầm từ google.com)

 

Kiến tha mồi | Bài thơ Kiến tha mồi
Kiến tha mồi | Bài thơ Kiến tha mồi: Con Kiến bé xíu, Kéo đi từng đàn, Tha nồi mê mải, Chất đầy từng gian. Kiến đi trật tự, Chẳng hề giành nhau, Mỗi khi gặp bạn, Kiến chạm đầu chào.

 

Đàn kiến nó đi | Bài thơ Đàn kiến nó đi (Định Hải)
Bài thơ Đàn kiến nó đi (Định Hải): Một đàn kiến nhỏ, Chạy ngược chạy xuôi, Chẳng ra hàng một, Chẳng thành hàng đôi, Đang chạy bên này, Lại sang bên nọ, Cắm cổ cắm đầu, Kìa trông xấu quá, Chúng em vào lớp, Sóng bước hai hàng, Chúng em ra đường, Đều đi bên phải, Đẹp hàng đẹp lối, Cô giáo khen ngoan, Chẳng như loài kiến, Rối tinh cả đàn
Bài viết liên quan