Bài thơ Kể cho bé nghe (Trần Đăng Khoa)

Bài thơ Kể cho bé nghe

Hay nói ầm ĩ
Là con vịt bầu
Hay hỏi đâu đâu
Là con chó vện
Hay chăng dây điện
Là con nhện con
Ăn no quay tròn
Là cối xay lúa
Mồm thở ra gió
Là cái quạt hòm
Không thèm cỏ non
Là con trâu sắt
Rồng phun nước bạc
Là chiếc máy bơm
Dùng miệng nấu cơm
Là cua, là cáy
Chẳng vui cũng nhảy
Là chú cào cào
Đêm ngồi đếm sao
Là ông cóc tía
Ríu ran cành khế
Là cậu chích choè
Hay múa xập xoè
Là cô chim trĩ…

1969

Tác giả: Trần Đăng Khoa.
Tập thơ Góc sân và khoảng trời (1968)
Nguồn: Trần Đăng Khoa, Góc sân và khoảng trời, NXB Văn hóa dân tộc, 1999

Hình ảnh Bài thơ Kể cho bé nghe (Trần Đăng Khoa)
Bài thơ Kể cho bé nghe (Trần Đăng Khoa): Hay nói ầm ĩ, Là con vịt bầu, Hay hỏi đâu đâu, Là con chó vện, Hay chăng dây điện, Là con nhện con, Ăn no quay tròn, Là cối xay lúa
Bài viết liên quan