Bài thơ Hoa sen (Nguyễn Hoàng Sơn)

Bài thơ Hoa sen

Mùa đông sen ngủ say
Mùa hè, sen thức dậy
Lá non hiện lên trước
Búp sen hồng nhô sau
Mở cánh áo lụa màu
Sen thả hương vào gió

Tác giả: Nguyễn Hoàng Sơn.

Hoa sen | Bài thơ Hoa sen (Nguyễn Hoàng Sơn)
Bài thơ Hoa sen (Nguyễn Hoàng Sơn): Mùa đông sen ngủ say, Mùa hè, sen thức dậy, Lá non hiện lên trước, Búp sen hồng nhô sau, Mở cánh áo lụa màu, Sen thả hương vào gió

 

Hoa sen | Bài thơ Hoa sen (Võ Quảng)
Bài thơ Hoa sen (Võ Quảng): Hoa sen sáng rực, Như ngọn lửa hồng, Một chú bồ nông, Mải mê đứng ngắm, Nước xanh thăm thẳm, Lồng lộng mây trời, Một cánh sen rơi, Rung rinh mặt nước

 

Sen nở | Bài thơ Sen nở (Phạm Hổ)
Bài thơ Sen nở (Phạm Hổ): Nước gương Im sáng, Cá bơi Im lặng, Chuồn chuồn Soi bóng, Bé ngồi Lặng ngắm, Từng cánh Hoa sen, Hoa thấp Hoa cao, Hoa trước Hoa sau, Lấp ló Nghiêng đầu, Rình xem Sen nở, Bé chờ Chờ xem
Bài viết liên quan