Bài thơ Hoa phượng (Lê Huy Hoà)

Bài thơ Hoa phượng

Hôm qua còn lấm tấm
Chen lẫn màu lá xanh
Sang nay bừng lửa thẫm
Rừng rực cháy trên cành.

– “Bà ơi! Sao mà nhanh
Phượng mở nghìn mắt lửa
Cả dãy phố nhà mình
Một trời hoa phượng đỏ

Hay đêm qua không ngủ
Chị gió quạt cho cây
Hay mặt trời ủ lửa
Cho hoa bừng hôm nay?”

Tác giả: Lê Huy Hoà.
Nguồn: SGK Tiếng Việt 2, tập 2, NXB Giáo dục, 2002

Hoa phượng | Bài thơ Hoa phượng (Lê Huy Hoà)
Bài thơ Hoa phượng (Lê Huy Hoà): Hôm qua còn lấm tấm, Chen lẫn màu lá xanh, Sáng nay bừng lửa thẫm, Rừng rực cháy trên cành
Mùa hè của em | Bài thơ Mùa hè của em
Bài thơ Mùa hè của em: Gió thổi qua tà áo, Thì có làm sao đâu, Nó chạy chơi đấy mà, Là cơn gió mùa hè, Nấp trong tà áo em, Mưa rơi trên mái tóc, Thì có làm sao đâu
Bài viết liên quan