Bài thơ Hai bàn tay em (Huy Cận)

Bài thơ Hai bàn tay em

Hai bàn tay em
Như hoa đầu cành
Hoa hồng hồng nụ
Cánh tròn ngón xinh.

Đêm em nằm ngủ
Hai hoa ngủ cùng
Hoa thì bên má
Hoa ấp cạnh lòng.

Buổi sáng em dậy
Hai bàn tay hoa
Nở trên mặt mẹ
Cúi bồng em ra.

Tay em đánh răng
Răng trắng hoa nhài
Tay em chải tóc
Tóc ngời ánh mai.

Giờ em ngồi học
Bàn tay siêng năng
Nở hoa trên giấy
Từng hàng giăng giăng.

Hai bàn tay em
Có lúc cãi nhau:
Và cơm, viết chữ
Tay mặt công lao!

Tay mặt tự hào
Gánh bao việc nặng!
Cả giơ tay chào
Như măng mọc thẳng.

Tay trái nó dỗi
Ngoảnh mặt, quay lưng
Nhưng rồi thương bạn
Lại làm việc chung.

– Cùng khiêng chiếc ghế
Ai nắm, ai đừng?
Chung bát cơm nhé:
Anh và, tôi bưng!

Rồi khi vui vầy
Tay cùng vỗ tay
Vui san sẻ đều
Chẳng ai bì ai.

Những lúc em buồn
Tay ôm má phịu
– Em yêu bàn tay
Cái gì cũng hiểu…

Có khi một mình
Nhìn tay thủ thỉ:
– Em yêu em quý
Hai bàn tay em.

5-1-1964
Tác giả: Huy Cận.

Bài thơ khi in trong SGK Tiếng Việt 3 được lược bỏ một số khổ.

Nguồn:
1. Huy Cận, Hai bàn tay em, NXB Kim Đồng, 1969
2. Định Hải, Hương cốm, NXB Kim Đồng, 1975
3. Tiếng Việt 3 – tập 1, NXB Giáo dục, 2008

Bài thơ Hai bàn tay em: Hai bàn tay em, Như hoa đầu cành
Bài thơ Hai bàn tay em(Huy Cận): Hai bàn tay em, Như hoa đầu cành, Hoa hồng hồng nụ, Cánh tròn ngón xinh. Đêm em nằm ngủ, Hai hoa ngủ cùng, Hoa thì bên má, Hoa ấp cạnh lòng…
Bài viết liên quan