Bài thơ Gió (Xuân Quỳnh)

Mục lục

Bài thơ Gió

(Tên tôi là Gió)

Tên tôi là Gió
Đi khắp mọi nơi
Công việc của tôi
Không bao giờ nghỉ
Tháng ngày chăm chỉ
Tôi dài hơn sông
Suốt đời mênh mông
Rộng hơn biển cả
Tên tôi là Gió
Các bạn nhớ không ?
Tôi không dáng hình
Tên tôi là Gió…

Tác giả: Xuân Quỳnh.

Gió | Bài thơ Gió (Xuân Quỳnh)
Bài thơ Gió (Xuân Quỳnh): Tên tôi là Gió, Đi khắp mọi nơi, Công việc của tôi, Không bao giờ nghỉ, Tháng ngày chăm chỉ, Tôi dài hơn sông, Suốt đời mênh mông, Rộng hơn biển cả. Tên tôi là Gió, Các bạn nhớ không? Tôi không dáng hình, Tên tôi là Gió…

 

Chị gió | Bài thơ Chị gió (Đoàn Vị Thượng​)
Bài thơ Chị gió (Đoàn Vị Thượng​): Cuốn sách ai để trên bàn, Tự mình biết lật từng trang học bài, Mẹ bận phơi áo sân ngoài, Võng ru bé ngủ – miệt mài cứ ru

 

Bài thơ Gió (Nguyễn Lãm Thắng): Mẹ ngồi ru em bé
Bài thơ Gió (Nguyễn Lãm Thắng): Mẹ ngồi ru em bé, Chiếc võng nhẹ đong đưa, Gió về dưới nắng trưa, Lồng hương vào giấc ngủ.

Nguồn tham khảo: mamnon.com

Bài viết liên quan