Bài thơ Giờ ra chơi

Bài thơ Giờ ra chơi

Trống báo giờ ra chơi
Từng đàn chim áo trắng
Chân bước khỏi ghế ngồi
Ùa ra ngoài sân nắng

Chỗ này những bạn gái
Chơi nhảy dây nhịp nhàng
Tiếng vui cười thoải mái
Chao nghiêng cánh lá bàng

Đằng kia những bạn trai
Đá cầu bay vun vút
Dưới nắng hồng ban mai
Niềm vui dâng náo nức

Tay mời nhau cốc nước
Tay mời nhau trái me
Tay mời nhau viên kẹo
Càng quý hơn bạn bè

Trống điểm giờ vào lớp
Những chú chim vội vàng
Xếp hàng mau vào lớp
Bài học mới sang trang.

Tác giả: Nguyễn Lãm Thắng.
Tập thơ Giấc mơ buổi sáng (2017)

Giờ ra chơi | Bài thơ Giờ ra chơi
Bài thơ Giờ ra chơi (Nguyễn Lãm Thắng): Trống báo giờ ra chơi, Từng đàn chim áo trắng, Chân bước khỏi ghế ngồi, Ùa ra ngoài sân nắng, Chỗ này những bạn gái, Chơi nhảy dây nhịp nhàng, Tiếng vui cười thoải mái, Chao nghiêng cánh lá bàng. Đằng kia những bạn trai, Đá cầu bay vun vút, Dưới nắng hồng ban mai, Niềm vui dâng náo nức…

 

Hình ảnh Bài thơ Giờ ra chơi
Bài thơ Giờ ra chơi (Nguyễn Lãm Thắng): Trống báo giờ ra chơi, Từng đàn chim áo trắng, Chân bước khỏi ghế ngồi, Ùa ra ngoài sân nắng, Chỗ này những bạn gái, Chơi nhảy dây nhịp nhàng, Tiếng vui cười thoải mái, Chao nghiêng cánh lá bàng. Đằng kia những bạn trai, Đá cầu bay vun vút, Dưới nắng hồng ban mai, Niềm vui dâng náo nức…
Giờ chơi | Bài thơ Giờ chơi
Bài thơ Giờ chơi: Giờ chơi hết rồi, Nào các bạn ơi, Ta cùng cất dọn, Đồ dùng dồ chơi, Vào nơi qui định. Tác giả: Lê Thị Hoa. (Trường mầm non số 10 Hà Nội)
Bài viết liên quan