Bài thơ Gấu qua cầu

Mục lục

Bài thơ Gấu qua cầu

Hai gấu con xinh xắn
Bước đến hai đầu cầu
Chú nào cũng muốn mau
Vượt cầu qua kia trước
Không ai chịu nhường bước
Cãi nhau mãi không thôi
Chú nhái bén đang bơi
Ngẩng đầu lên và bảo
Chiếc cầu thì bé tẹo
Ai cũng muốn sang mau
Nếu cứ cố chen nhau
Thì có anh ngã chết
Bây giờ phải đoàn kết
Cõng nhau quay một vòng
Đổi chỗ thế là xong
Cả hai cùng qua được…

Tác giả: Có nhiều nguồn đã đề tác giả là Nhược Thủy.

bai tho gau qua cau 1
Bài thơ Gấu qua cầu: Hai gấu con xinh xắn, Bước đến hai đầu cầu, Chú nào cũng muốn mau, Vượt cầu qua kia trướcm Không ai chịu nhường bước, Cãi nhau mãi không thôi. Chú nhái bén đang bơi, Ngẩng đầu lên và bảo: Cái cầu thì bé tẹo, Ai cũng muốn sang mau, Nếu cứ cố chen nhau, Thì có anh ngã chết

 

gau qua cau
Bài thơ Gấu qua cầu: Hai gấu con xinh xắn, Bước đến hai đầu cầu, Chú nào cũng muốn mau, Vượt cầu qua kia trướcm Không ai chịu nhường bước, Cãi nhau mãi không thôi. Chú nhái bén đang bơi, Ngẩng đầu lên và bảo: Cái cầu thì bé tẹo, Ai cũng muốn sang mau, Nếu cứ cố chen nhau, Thì có anh ngã chết

 

Gấu qua cầu | Bài thơ Gấu qua cầu
Bài thơ Gấu qua cầu: Hai gấu con xinh xắn, Bước đến hai đầu cầu, Chú nào cũng muốn mau, Vượt cầu qua kia trướcm Không ai chịu nhường bước, Cãi nhau mãi không thôi.

 

Gấu qua cầu: Cõng nhau quay một vòng
Bài thơ Gấu qua cầu: Cái cầu thì bé tẹo, Ai cũng muốn sang mau, Nếu cứ cố chen nhau, Thì có anh ngã chết, Bây giờ phải đoàn kết, Cõng nhau quay một vòng, Đổi chỗ thế là xong. Cả hai cùng qua được.

Tác giả của bài thơ Gấu qua cầu là ai?

Gấu qua cầu | Bài thơ Gấu qua cầu

Tác giả của bài thơ Gấu qua cầu hiện chưa được xác định chính xác. Nhưng có nhiều nguồn đã đề tác giả bài thơ Gấu qua cầu là Nhược Thủy.

Bài viết liên quan