Bài thơ Gà nở

Bài thơ Gà nở

Ổ trứng lặng im
Giờ kêu “chiếp! chiếp!”
Gà mẹ xơ xác
Đôi mắt có quầng
Con đông vướng chân
Mẹ càng kêu hãnh

Mẹ dang đôi cánh
Con biến vào trong
Mẹ ngẩng trông chừng
Bọn diều, bọn quạ…

Bây giờ thong thả
Mẹ đi lên đầu
Đàn con bé tí
Líu ríu chạy sau

Con mẹ đẹp sao
Những hòn tơ nhỏ
Chạy như lăn tròn
Trên sân, trên cỏ

Hạt tấm dính rổ
Sâu nhỏ gốc cây
Vừa gắp vào mỏ
Mẹ nhả ra ngay
“Túc tực! Túc tực!
Mồi đây! Mồi đây
Túc tục! Túc tục!
Nhạt ngay! Nhặt ngay!”

Lại dẫn con đi
Quen dần sân, ngõ
Yêu người, yêu vườn
Lợn, trâu, đừng sợ
Coi chừng bọn nó:
Cáo, quạ, diều hâu
Mẹ lại nghếch đầu
Nhìn cao trời biếc
Mẹ lại ngoái đầu
Nhìn sân bụi thấp…

“Túc tục! Túc tục!
Lại đây các con
Nghỉ cho đỡ mệt
Bóng tre đã tròn!”

Vườn trưa gió mát
Bướm bay dập dờn

Quanh đôi chân mẹ
Một rừng chân con!

Tác giả: Phạm Hổ.
Tập thơ Chú bò tìm bạn (1956)
Nguồn (thivien.net): Phạm Hổ, Chú bò tìm bạn, NXB Kim Đồng, 1970

Gà nở | Bài thơ Gà nở (Phạm Hổ)
Bài thơ Gà nở (Phạm Hổ): Ổ trứng lặng im, Giờ kêu “chiếp! chiếp!”, Gà mẹ xơ xác, Đôi mắt có quầng, Con đông vướng chân, Mẹ càng kêu hãnh

 

Gà nở | Bài thơ Gà nở (Phạm Hổ)
Bài thơ Gà nở (Phạm Hổ): Bây giờ thong thả, Mẹ đi lên đầu, Đàn con bé tí, Líu ríu chạy sau. Con mẹ đẹp sao, Những hòn tơ nhỏ, Chạy như lăn tròn, Trên sân, trên cỏ

 

Gà nở | Bài thơ Gà nở (Phạm Hổ)
Bài thơ Gà nở (Phạm Hổ): Vườn trưa gió mát, Bướm bay dập dờn, Quanh đôi chân mẹ, Một rừng chân con!

 

Bài thơ Đàn gà mới nở (Phạm Hổ)
Bài thơ Đàn gà mới nở (Phạm Hổ): Lông vàng mát rượi, Mắt đẹp sáng ngời, Ơi! Chú gà ơi! Ta yêu chú lắm! Mẹ dang đôi cánh, Con biến vào trong, Mẹ ngẩng đầu trông, Bọn diều, bọn quạ

 

Bài thơ Đàn gà con (Bài thơ Mười quả trứng tròn) | Phạm Hổ
Bài thơ Đàn gà con (Bài thơ Mười quả trứng tròn) | Phạm Hổ: Mười quả trứng tròn, Mẹ gà ấp giữ, Mười chú gà con, Hôm nay ra đủ, Lòng trắng, lòng đỏ, Thành mỏ, thành chân, Cái mỏ tí hon, Cái chân bé xíu
Bài viết liên quan