Bài thơ Gà mẹ

Bài thơ Gà mẹ

Dắt con đi tìm mồi
Được mồi lớn hay bé
Đều dành cho con thôi

Nếu trời đổ cơn giông
Mẹ dang đôi cánh rộng
Gọi con mình vào trong

Mèo ăn hiếp con mình
Gà vội tung chân… đá
Mèo hoảng hồn, thất kinh

Rèn cho con tìm mồi
Luyện cho con bay nhảy
Đến lớn rồi mới thôi!

Tác giả: Nguyễn Lãm Thắng.
Tập thơ Giấc mơ buổi sáng (2017)

Bài thơ Gà mẹ (Nguyễn Lãm Thắng)
Bài thơ Gà mẹ (Nguyễn Lãm Thắng): Dắt con đi tìm mồi, Được mồi lớn hay bé, Đều dành cho con thôi. Nếu trời đổ cơn giông, Mẹ dang đôi cánh rộng, Gọi con mình vào trong
Bài viết liên quan