Bài thơ Gà mẹ và gà con

Bài thơ Gà mẹ và gà con

Cục ta, cục tác
Gà mẹ tìm mồi
Sáng sớm tinh mơ
Đến khi choạng tối

Gà con bé xíu
Tíu tít theo sau
Gà mẹ chở che
Không lo mưa nắng

Tác giả: Đỗ Ngọc.

Bài thơ Gà mẹ và gà con
Bài thơ Gà mẹ và gà con: Cục ta, cục tác; Gà mẹ tìm mồi; Sáng sớm tinh mơ; Đến khi choạng tối. Gà con bé xíu; Tíu tít theo sau; Gà mẹ chở che; Không lo mưa nắng.
Bài thơ Gà mẹ (Nguyễn Lãm Thắng)
Bài thơ Gà mẹ (Nguyễn Lãm Thắng): Dắt con đi tìm mồi, Được mồi lớn hay bé, Đều dành cho con thôi. Nếu trời đổ cơn giông, Mẹ dang đôi cánh rộng, Gọi con mình vào trong
Bài thơ Gà mẹ đếm con
Bài thơ Gà mẹ đếm con: Cục…cục…gà mẹ đếm, Một, hai, ba và nhiều, Đàn gà con vừa nở, Chẳng biết là bao nhiêu
Bài viết liên quan