Bài thơ Gà mẹ đếm con

Bài thơ Gà mẹ đếm con

Cục…cục…gà mẹ đếm
Một, hai, ba và nhiều
Đàn gà con vừa nở
Chẳng biết là bao nhiêu

Có hạt nắng bé xíu
Vừa rơi trên nền nhà
Thế là cả đàn gà
Ùa lên tranh nhau nhặt

Gà mẹ sợ con lạc
Cục cục đuổi theo sau
Phải bắt đầu đếm lại
Một, hai, ba và nhiều.

Tác giả: Nguyễn Duy Quế.

Bài thơ Gà mẹ đếm con
Bài thơ Gà mẹ đếm con: Cục…cục…gà mẹ đếm, Một, hai, ba và nhiều, Đàn gà con vừa nở, Chẳng biết là bao nhiêu

 

Bài thơ Gà mẹ (Nguyễn Lãm Thắng)
Bài thơ Gà mẹ (Nguyễn Lãm Thắng): Dắt con đi tìm mồi, Được mồi lớn hay bé, Đều dành cho con thôi. Nếu trời đổ cơn giông, Mẹ dang đôi cánh rộng, Gọi con mình vào trong
Bài viết liên quan