Bài thơ Em yêu nhà em (Đoàn Thị Lam Luyến)

Bài thơ Em yêu nhà em

Chẳng đâu bằng chính nhà em
Có đàn chim sẻ bên thềm líu lo
Có nàng gà mái hoa mơ
Cục ta, cục tác khi vừa đẻ xong

Có bà chuối mật lưng ong
Có ông ngô bắp rau hồng như tơ
Có ao muống với cá cờ
Em là chị Tấm đợi chờ bống lên

Có đầm ngào ngạt hoa sen
Ếch con học nhạc, dế mèn ngâm thơ
Dù đi xa thật là xa
Chẳng đâu vui được như nhà của em

Tác giả: Đoàn Thị Lam Luyến.

Nguồn: Đoàn Thị Lam Luyến – 36 bài thơ, NXB Lao Động, 2007

Em yêu nhà em | Bài thơ Em yêu nhà em
Bài thơ Em yêu nhà em (Đoàn Thị Lam Luyến): Chẳng đâu bằng chính nhà em, Có đàn chim sẻ bên thềm líu lo, Có nàng gà mái hoa mơ, Cục ta, cục tác khi vừa đẻ xong…

 

Bài thơ Em yêu nhà em
Bài thơ Em yêu nhà em: Có bà chuối mật lưng ong. Có ông ngô bắp rau hồng như tơ. Có ao muống với cá cờ. Em là chị Tấm đợi chờ bống lên. Có đầm ngào ngạt hoa sen, Ếch con học nhạc, dế mèn ngâm thơ, Dù đi xa thật là xa, Chẳng đâu vui được như nhà của em

 

Ngôi nhà | Bài thơ Ngôi nhà (Tô Hà)
Bài thơ Ngôi nhà (Tô Hà): Em yêu nhà em, Hàng xoan trước ngõ, Hoa xao xuyến nở, Như mây từng chùm. Em yêu tiếng chim, Đầu hồi lảnh lót, Mái vàng thơm phức, Rạ đầy sân phơi. Em yêu ngôi nhà, Gỗ, tre mộc mạc, Như yêu đất nước, Bốn mùa chim ca.
Bài viết liên quan