Bài thơ Em yêu chú bộ đội

Bài thơ Em yêu chú bộ đội

Em yêu chú bộ đội
Canh giữ nơi đảo xa
Biển gầm vang dữ dội
Vẫn vang lừng tiếng ca

Em thương chú bộ đội
Canh giữ nơi đảo xa
Dù phong ba bão táp
Tiếng hát càng vang xa

Nhớ em nhớ!
Thương em thương!
Vì non sông đất nước
Nên chú phải xa nhà.

Tác giả: Đặng Thị Lịu – GV Trường mầm non Hồng Châu

Hình ảnh Bài thơ Em yêu chú bộ đội
Em thương chú bộ đội, Canh giữ nơi đảo xa
Hình ảnh các chú bộ đội ngoài đảo xa
Hình ảnh Bài thơ Chú bộ đội ngoài đảo xa

Danh sách các bài thơ hay về chú bộ đội: Thơ về chú bộ đội

Nguồn: sưu tầm

Bài viết liên quan