Bài thơ Em làm chú bộ đội

Bài thơ Em làm chú bộ đội

Em làm chú bộ đội
Đứng gác ngoài đảo xa
Khi trời yên biển lặng
Vẫn chơi đàn ghi ta

Em yêu chú bộ đội
Đôi mắt dõi trời xa
Giữa bầu trời xanh biếc
Cho em được hát ca

Em làm chú bộ đội
Yêu Trường Sa Hoàng Sa
Biên cương luôn canh giữ
Quần thù chẳng dám qua

Mai này em khôn lớn
Chú cũng chắc đã già
Em sẽ cũng canh giữ
Biển trời quê hương ta.

Nguồn: sưu tầm.

Em làm chú bộ đội | Bài thơ Em làm chú bộ đội
Bài thơ Em làm chú bộ đội: Em làm chú bộ đội, Đứng gác ngoài đảo xa, Khi trời yên biển lặng, Vẫn chơi đàn ghi ta. Em yêu chú bộ đội, Đôi mắt dõi trời xa, Giữa bầu trời xanh biếc, Cho em được hát ca
Hình ảnh Bài thơ Cháu yêu chú bộ đội
Bài thơ Cháu yêu chú bộ đội: Cháu yêu chú bộ đội, Thắm tươi mầu áo xanh, Như mầu lá trên cành, Như mầu xanh rêu đá, Cháu thương chú vất vả
Hình ảnh Bài thơ Chú bộ đội của em
Bài thơ Chú bộ đội của em: Chú bộ đội của em, Đầu đội mũ sao vàng, Chú hành quân thật nhanh, Giữ yên bình đất nước.
Bài viết liên quan