Bài thơ Ếch con và bạn

Bài thơ Ếch con và bạn

Ếch con nhìn xuống nước
Thấy một bạn ếch con
Hai mắt chú xoe tròn
Rồi reo lên: “Chào bạn!”.

Chú ếch kia lẳng lặng
Không đáp lại một câu
Hai con ếch giống nhau
Đều tròn xoe đôi mắt.

Ếch con và bạn | Bài thơ Ếch con và bạn
Bài thơ Ếch con và bạn: Ếch con nhìn xuống nước, Thấy một bạn ếch con, Hai mắt chú xoe tròn, Rồi reo lên: “Chào bạn!”. Chú ếch kia lẳng lặng, Không đáp lại một câu, Hai con ếch giống nhau, Đều tròn xoe đôi mắt.

 

Bài thơ Ếch con học bài: Ếch con đi học trời mưa
Bài thơ Ếch con học bài: Ếch con đi học trời mưa, Lá môn xanh mướt đội vừa trùm vai, Đến nghe cô ếch giảng bài, Ốp ốp, nặng ộp, vui tai quá chừng. Thế rồi nhạc điệu tưng bừng, Ốp ốp, ộp ộp ! Đón mừng ếch con, Đêm đêm tiếng ộp kêu giòn, Nghe ra có tiếng ếch con học bài.
Bài viết liên quan