Bài thơ Đồng hồ báo thức

Bài thơ Đồng hồ báo thức

Bác kim giờ thận trọng
Nhích từng li, từng li.
Anh kim phút lầm lì
Đi từng bước, từng bước.

Bé kim giây tinh nghịch
Chạy vút lên trước hàng
Ba kim cùng tới đích
Rung một hồi chuông vang

Tác giả: Hoài Khánh.

Đồng hồ báo thức | Bài thơ Đồng hồ báo thức
Bài thơ Đồng hồ báo thức(Hoài Khánh): Bác kim giờ thận trọng, Nhích từng li, từng li. Anh kim phút lầm lì, Đi từng bước, từng bước. Bé kim giây tinh nghịch, Chạy vút lên trước hàng…

 

Chiếc đồng hồ báo thức | Bài thơ chiếc đồng hồ
Bài thơ Chiếc đồng hồ: Em đang say ngủ. Quên cả giờ rồi. Chú đồng hồ nhắc. Reng! Reng! Dậy thôi! Gà trống dậy sớm. Mèo lười ngủ trưa, Còn em đi học, Đi cho đúng giờ.
Bài viết liên quan