Bài thơ Đôi bàn tay bé

Bài thơ Đôi bàn tay bé

Đôi bàn tay bé xíu
Lại siêng năng nhất nhà
Hết xâu kim cho bà
Lại nhặt rau giúp mẹ

Đôi bàn tay be bé
Nhanh nhẹn ai biết không?
Chiều tưới cây cho ông
Tối chép thơ tặng bố

Đôi bàn tay bé nhỏ
Bế em (mẹ vắng nhà)
Đôi tay biết nhường quà
Dỗ dành khi em khóc

Đôi bàn tay bé nhóc
Điểm mười giành lấy ngay
Phát biểu xây dựng bài
Và nổi danh múa dẻo

Đôi bàn tay bé khéo
Mười ngón mười bông hoa.

Tác giả: Nguyễn Lãm Thắng.
Tập thơ Giấc mơ buổi sáng (2017).

Đôi bàn tay bé | Bài thơ Đôi bàn tay bé (Nguyễn Lãm Thắng): Chiều tưới cây cho ông
Bài thơ Đôi bàn tay bé (Nguyễn Lãm Thắng): Đôi bàn tay bé xíu, Lại siêng năng nhất nhà, Hết xâu kim cho bà, Lại nhặt rau giúp mẹ. Đôi bàn tay be bé, Nhanh nhẹn ai biết không? Chiều tưới cây cho ông, Tối chép thơ tặng bố. Đôi bàn tay bé nhỏ, Bế em (mẹ vắng nhà), Đôi tay biết nhường quà, Dỗ dành khi em khóc…(Ảnh sưu tầm từ google.com)

 

Tay ngoan | Bài thơ Tay ngoan
Bài thơ Tay ngoan: Tay thò tay thụt, Tay thụt tay thò, Tay múa xòe hoa, Đẹp xinh mười ngón. Tay ngoan vòng đón, Khách đến thăm nhà, Tay biết xòe ra, Ú a cùng bạn. Tay ngoan buổi sáng, Chải răng trắng tinh, Tay biết xếp hình, Viết bài làm toán. Tay ngoan sạch đẹp, Tự biết chăm lo, Tay thụt tay thò, Tay thò tay thụt.
Cô Tấm của mẹ | Bài thơ Cô Tấm của mẹ
Bài thơ Cô Tấm của mẹ (Lê Hồng Thiện): Ngỡ từ quả thị bước ra, Bé làm cô Tấm giúp bà xâu kim, Thổi cơm, nấu nước, bế em, Mẹ về khen bé: “Cô tiên giáng trần”, Bao nhiêu công việc lặng thầm, Bàn tay của bé đỡ đần mẹ cha. Bé học giỏi, bé nết na, Bé là cô Tấm, bé là con ngoan.
Bài viết liên quan