Bài thơ Dỗ em (Thùy Dung)

Bài thơ Dỗ em

Mẹ bé đi làm vắng
Bé ở nhà với em
Em múa cho bé xem
Võng đu cho bé thích.

Lúc nào bé đòi nghịch
Em lấy cho đồ chơi
Lúc nào bé ngủ rồi
Em buông màn cho bé.

Tác giả: Thùy Dung.

Dỗ em | Bài thơ Dỗ em (Thùy Dung)
Bài thơ Dỗ em(Thùy Dung): Mẹ bé đi làm vắng, Bé ở nhà với em, Em múa cho bé xem, Võng đu cho bé thích. Lúc nào bé đòi nghịch, Em lấy cho đồ chơi, Lúc nào bé ngủ rồi, Em buông màn cho bé.

 

Bài thơ Ru em: Ru em em ngủ ngoan nè
Bài thơ Ru em: Ru em em ngủ ngoan nè! Mẹ còn trên rẫy chưa về với em, Ru em em ngủ ngoan hiền, Mẹ còn cuốc cỏ bên triền ngô xanh. Ru em em ngủ ngoan lành, Mẹ còn tưới một luống hành nữa thôi…
Bài viết liên quan