Bài thơ Đi học đúng giờ

Bài thơ Đi học đúng giờ

Em đang say ngủ
Quên cả giờ rồi
Chú đồng hồ nhắc
Mau mau Dậy thôi!

Gà trống dậy sớm
Mèo lười ngủ trưa
Còn em đi học
Đi cho đúng giờ.

Một phiên bản khác của bài thơ này là: Bài thơ Chiếc đồng hồ.

Đi học đúng giờ | Bài thơ Đi học đúng giờ
Bài thơ Đi học đúng giờ: Em đang say ngủ, Quên cả giờ rồi, Chú đồng hồ nhắc, Mau mau Dậy thôi! Gà trống dậy sớm, Mèo lười ngủ trưa, Còn em đi học, Đi cho đúng giờ.

 

Chiếc đồng hồ báo thức | Bài thơ chiếc đồng hồ
Bài thơ Chiếc đồng hồ: Em đang say ngủ. Quên cả giờ rồi. Chú đồng hồ nhắc. Reng! Reng! Dậy thôi! Gà trống dậy sớm. Mèo lười ngủ trưa, Còn em đi học, Đi cho đúng giờ.

 

Đi học mầm non | Bài thơ Đi học mầm non: Đến trường mầm non
Đi học mầm non, Bài thơ Đi học mầm non (Nguyễn Lãm Thắng): Đến trường mầm non, Có nhiều bạn mới, Bé học thật ngoan, Hoan hô bé giỏi!

Hình ảnh sưu tầm từ google.com

Bài viết liên quan