Bài thơ Đèn giao thông

Mục lục

Bài thơ Đèn giao thông

Đèn xanh, đèn đỏ, đèn vàng

Ba đèn tín hiệu an toàn giao thông

Đi đường bé nhớ nghe không!

Đèn xanh tín hiệu đã thông đường rồi

Đèn vàng đi chậm lại thôi,

Đèn đỏ dừng lại, kẻo rồi đâm nhau

Bé ngoan, bé nhớ làu làu

Xanh: đi, đỏ: phải dừng mau đúng rồi.

Tác giả: Mỹ Trang.

Các phiên bản khác được biến thể đôi chút của bài thơ Đèn giao thông:

ĐènGiaoThông

Đèn xanh, đèn đỏ, đèn vàng
Ba đèn tín hiệu an toàn giao thông
Đi đường bé nhớ nghe không!
Đèn xanh tín hiệu đã thông đường rồi
Đèn vàng chậm lại dừng thôi
Đèn đỏ dừng lại, kẻo rồi tông nhau
Bé ngoan, bé giỏi thuộc lâu
Xanh đi, đèn đỏ dừng mau đúng rồi.

 

ĐènGiaoThông

Đèn xanh, đèn đỏ, đèn vàng
Ba đèn tín hiệu an toàn giao thông
Đi đường bé nhớ nghe không!
Đèn xanh tín hiệu đã thông đường rồi
Đèn vàng chậm lại dừng thôi
Đèn đỏ dừng lại, kẻo rồi tông nhau
Bé ngoan, bé giỏi thuộc làu
Xanh đi, đèn đỏ dừng mau đúng rồi.

 

Đèn giao thông | Bài thơ Đèn giao thông: Đèn xanh, đèn đỏ, đèn vàng
Đèn giao thông | Bài thơ Đèn giao thông: Đèn xanh, đèn đỏ, đèn vàng; Ba đèn tín hiệu an toàn giao thông; Đi đường bé nhớ nghe không! Đèn xanh tín hiệu đã thông đường rồi; Đèn vàng chậm lại dừng thôi; Đèn đỏ dừng lại, kẻo rồi tông nhau. Bé ngoan, bé giỏi thuộc làu; Xanh đi, đèn đỏ dừng mau đúng rồi. Tác giả: Mỹ Trang.

 

Đèn giao thông, Bài thơ Đèn giao thông: Đèn xanh, đèn đỏ, đèn vàng
Đèn giao thông | Bài thơ Đèn giao thông: Đèn xanh, đèn đỏ, đèn vàng; Ba đèn tín hiệu an toàn giao thông; Đi đường bé nhớ nghe không! Đèn xanh tín hiệu đã thông đường rồi. Đèn vàng đi chậm lại thôi, Đèn đỏ dừng lại, kẻo rồi đâm nhau. Bé ngoan, bé nhớ làu làu, Xanh: đi, đỏ: phải dừng mau đúng rồi. Tác giả: Mỹ Trang.

 

Bài thơ Đèn giao thông - Ảnh minh họa
Bài thơ Đèn giao thông: Đèn xanh, đèn đỏ, đèn vàng; Ba đèn tín hiệu an toàn giao thông; Đi đường bé nhớ nghe không! Đèn xanh tín hiệu đã thông đường rồi. Đèn vàng đi chậm lại thôi, Đèn đỏ dừng lại, kẻo rồi đâm nhau…

 

Đèn báo giao thông | Hình ảnh Bài thơ Đèn báo (giao thông)
Bài thơ Đèn báo (giao thông): Đèn vàng báo hiệu, Sắp dừng bạn ơi!, Đèn đỏ, dừng thôi, Đèn xanh, đi nhé! Tác giả: Nguyễn Lãm Thắng

 

Hình ảnh Bài thơ Bé học luật giao thông
Bài thơ Bé học luật giao thông: Sáng nay học luật giao thông; Đèn xanh, đèn đỏ, đèn vàng đẹp ghê! Đèn vàng: chầm chậm lại nghe; Đừng có chạy nữa, kẻo xe đụng vào; Đèn đỏ: ta dừng ngay nào; Đèn xanh bật sáng: đi mau tức thì!

(Hình ảnh minh họa được sưu tầm từ google.com)

Bài viết liên quan