Bài thơ Đàn kiến nó đi (Định Hải)

Bài thơ Đàn kiến nó đi

Một đàn kiến nhỏ
Chạy ngược chạy xuôi
Chẳng ra hàng một
Chẳng thành hàng đôi

Đang chạy bên này
Lại sang bên nọ
Cắm cổ cắm đầu
Kìa trông xấu quá

Chúng em vào lớp
Sóng bước hai hàng
Chúng em ra đường
Đều đi bên phải

Đẹp hàng đẹp lối
Cô giáo khen ngoan
Chẳng như loài kiến
Rối tinh cả đàn.

Tác giả: Định Hải.

Đàn kiến nó đi | Bài thơ Đàn kiến nó đi (Định Hải)
Đàn kiến nó đi | Bài thơ Đàn kiến nó đi (Định Hải): Một đàn kiến nhỏ, Chạy ngược chạy xuôi, Chẳng ra hàng một, Chẳng thành hàng đôi, Đang chạy bên này, Lại sang bên nọ, Cắm cổ cắm đầu, Kìa trông xấu quá, Chúng em vào lớp, Sóng bước hai hàng, Chúng em ra đường, Đều đi bên phải, Đẹp hàng đẹp lối, Cô giáo khen ngoan, Chẳng như loài kiến, Rối tinh cả đàn

 

Đàn kiến nó đi - Bài thơ Đàn kiến nó đi
Đàn kiến nó đi | Bài thơ Đàn kiến nó đi (Định Hải): Một đàn kiến nhỏ, Chạy ngược chạy xuôi, Chẳng ra hàng một, Chẳng thành hàng đôi, Đang chạy bên này, Lại sang bên nọ, Cắm cổ cắm đầu, Kìa trông xấu quá, Chúng em vào lớp, Sóng bước hai hàng, Chúng em ra đường, Đều đi bên phải, Đẹp hàng đẹp lối, Cô giáo khen ngoan, Chẳng như loài kiến, Rối tinh cả đàn

 

Bài thơ Đàn kiến nó đi | Sóng bước hai hàng
Đàn kiến nó đi | Bài thơ Đàn kiến nó đi (Định Hải): Một đàn kiến nhỏ, Chạy ngược chạy xuôi, Chẳng ra hàng một, Chẳng thành hàng đôi, Đang chạy bên này, Lại sang bên nọ, Cắm cổ cắm đầu, Kìa trông xấu quá, Chúng em vào lớp, Sóng bước hai hàng, Chúng em ra đường, Đều đi bên phải, Đẹp hàng đẹp lối, Cô giáo khen ngoan, Chẳng như loài kiến, Rối tinh cả đàn

 

Hình ảnh Bài thơ Đàn kiến: Trông kìa đàn kiến, Nó bò lên cao
Bài thơ Đàn kiến (Nhược Thủy): Trông kìa đàn kiến, Nó bò lên cao, Sắp có mưa rào, Kiến đi ẩn đấy. Con nào con nấy, Chăm chú mà đi, Gặp bạn trở về, Ghé đầu: Chào bạn!

Nguồn (thivien.net): SGK Tiếng Việt 2, tập 1, NXB Giáo dục, 2002

Bài viết liên quan