Bài thơ Cục ta cục tác | Đồng dao Cục ta cục tác

Cục ta cục tác

Cục ta cục tác
Con diều hung ác
Bay lượn trên đầu
Gà con ở đâu
Mau về mẹ ủ
Mẹ con đông đủ
Chẳng sợ diều hâu

Nguồn: sưu tầm

Hình ảnh Bài thơ Cục ta cục tác | Bài đồng giao Cục ta cục tác
Gà con ở đâu, Mau về mẹ ủ, Mẹ con đông đủ, Chẳng sợ diều hâu
Bài thơ Đàn gà con - Thơ thiếu nhi
Đàn gà con – Thơ thiếu nhi – Ảnh sưu tầm
Bài thơ Chú gà con
Bài thơ Chú gà con: Mẹ mua cho bé; Mấy chú gà con; Đứng trên mâm tròn; Đua nhau mổ thóc; Tốc, tốc, tốc, tốc!
Bài thơ Lời chào của gà con
Bài thơ Lời chào (của gà con)
Bài viết liên quan