Bài thơ Củ cà-rốt (Phạm Hổ)

Bài thơ Củ cà-rốt

Lá xanh
Củ đỏ
Lớn nhỏ
Bên nhau
Đất đội
Ngập đầu
Nhảy lên
Đẹp thật!
Tên em
Cà-rốt
Củ đỏ
Lá xanh…

Tác giả: Phạm Hổ.
Tâp thơ: Chú bò tìm bạn (1956).

Bài thơ này đã được nhạc sĩ An Thuyên phổ nhạc thành bài hát cùng tên Củ cà-rốt.
Nguồn: Phạm Hổ, Chú bò tìm bạn, NXB Kim Đồng, 1970.

Củ cà rốt | Bài thơ Củ cà-rốt
Bài thơ Củ cà-rốt (Phạm Hổ): Lá xanh, Củ đỏ, Lớn nhỏ, Bên nhau, Đất đội, Ngập đầu, Nhảy lên, Đẹp thật! Tên em, Cà-rốt, Củ đỏ, Lá xanh…

 

Củ cà-rốt | Bài thơ Củ cà-rốt (Phạm Hổ)
Bài thơ Củ cà-rốt (Phạm Hổ): Lá xanh, Củ đỏ, Lớn nhỏ, Bên nhau, Đất đội, Ngập đầu, Nhảy lên, Đẹp thật! Tên em, Cà-rốt, Củ đỏ, Lá xanh…

 

Cà rốt và củ cải: Bài thơ Củ cà rốt và củ cải
Bài thơ Củ cà rốt và củ cải: Cà rốt và củ cải, Anh em cùng một nhà, Cà rốt đỏ như lửa, Củ cải trắng nuột nà.
Bài viết liên quan