Bài thơ Con yêu mẹ

Bài thơ Con yêu mẹ

– Con yêu mẹ bằng ông trời
Rộng lắm không bao giờ hết

– Thế thì làm sao con biết
Là trời ở những đâu đâu
Trời rất rộng lại rất cao
Mẹ mong, bao giờ con tới!

– Con yêu mẹ bằng Hà Nội
Để nhớ mẹ con tìm đi
Từ phố này đến phố kia
Con sẽ gặp ngay được mẹ

– Hà Nội còn là rộng quá
Các đường như nhện giăng tơ
Nào những phố này phố kia
Gặp mẹ làm sao gặp hết!

– Con yêu mẹ bằng trường học
Suốt ngày con ở đấy thôi
Lúc con học, lúc con chơi
Là con cũng đều có mẹ

– Nhưng tối con về nhà ngủ
Thế là con lại xa trường
Còn mẹ ở lại một mình
Thì mẹ nhớ con lắm đấy

Tính mẹ cứ là hay nhớ
Lúc nào cũng muốn bên con
Nếu có cái gì gần hơn
Con yêu mẹ bằng cái đó

– À mẹ ơi có con dế
Luôn trong bao diêm con đây
Mở ra là con thấy ngay
Con yêu mẹ bằng con dế

Tác giả: Xuân Quỳnh.

Nguồn (thivien):
1. Xuân Quỳnh, Lời ru trên mặt đất, NXB Tác phẩm mới, 1978
2. Xuân Quỳnh, Bầu trời trong quả trứng, NXB Kim Đồng, 1982

Con yêu mẹ | Bài thơ Con yêu mẹ (Xuân Quỳnh)
Bài thơ Con yêu mẹ (Xuân Quỳnh): Con yêu mẹ bằng ông trời, Rộng lắm không bao giờ hết. Thế thì làm sao con biết, Là trời ở những đâu đâu, Trời rất rộng lại rất cao, Mẹ mong bao giờ con tới!

 

Con yêu mẹ | Bài thơ Con yêu mẹ (Xuân Quỳnh)
Bài thơ Con yêu mẹ (Xuân Quỳnh): Con yêu mẹ bằng trường học, Suốt ngày con ở đấy thôi, Lúc con học, lúc con chơi, Là con cũng đều có mẹ

 

Yêu mẹ | Bài thơ Yêu mẹ
Bài thơ Yêu mẹ: Mẹ đi làm, Từ sáng sớm, Dậy thổi cơm, Mua thịt cá, Em kề má, Được mẹ yêu, Ơi mẹ ơi, Con yêu mẹ lắm.
Bài viết liên quan