Bài thơ Con tàu (Định Hải)

Bài thơ Con tàu

Xình xịch xình xịch
Con tàu xanh xanh
Nó chạy nhanh nhanh
Còi reo vui quá
U… u… u…u…

Tác giả: Định Hải.

Bài thơ Con tàu (Định Hải): Tàu hỏa, Xe lửa
Bài thơ Con tàu: Xình xịch xình xịch, Con tàu xanh xanh, Nó chạy nhanh nhanh, Còi reo vui quá, U… u… u…u… Tác giả: Định Hải.

 

Bài thơ Con rắn thép: Tàu lửa uốn lượn
Bài thơ Con rắn thép (Nguyễn Quỳnh Thi): “Con rắn thép” khổng lồ, “Trườn” nhanh trên đường sắt, Qua khúc quanh khúc co, Trời như quay với đất. Đi tàu hỏa sướng thật, Như trong truyện thần tiên, Em ngồi trong bụng rắn, Vẫn nói cười hồn nhiên.

 

Đoàn tàu lăn bánh | Bài thơ Đoàn tàu lăn bánh
Bài thơ Đoàn tàu lăn bánh (Tạ Hữu Yên): Xình xịch, xình xịch! Đoàn tàu rời ga, Tu, tu, tu… huýt, Hồi còi vang xa. Toa tàu là gối, Đoàn tàu là chăn, Và bánh xe lăn, Là bàn chân đạp. Bé vui hỏi mẹ, Bác về ga nào? Rồi đưa mảnh giấy, “Vé đây năm hào!” Xình xịch, xình xịch…Tàu đang chạy nhanh, Bé lăn ra ngủ, Không kịp hãm phanh.
Bài viết liên quan