Bài thơ Con mèo mà trèo cây cau

Bài thơ Con mèo mà trèo cây cau

Con mèo mà trèo cây cau,
Hỏi thăm chú chuột đi đâu vắng nhà.
Chú chuột đi chợ đường xa,
Mua mắm mua muối giỗ cha chú mèo.

Nguồn: SGK Ngữ văn 7 (tập I), NXB Giáo dục, 2005

Bài thơ Con mèo mà trèo cây cau
Con mèo mà trèo cây cau, Hỏi thăm chú chuột đi đâu vắng nhà. Chú chuột đi chợ đường xa. Mua mắm mua muối giỗ cha chú mèo.

 

Bài thơ Mèo sợ chuột (Nguyễn Lãm Thắng)
Bài thơ Mèo sợ chuột (Nguyễn Lãm Thắng): Mèo vừa ngủ dậy, Mắt còn lim dim, Nhìn lên chồng sách, Thấy chuột nằm im. Chuột không run rẩy, Vẫn cứ nằm lì

 

Hình ảnh Bài thơ Bé Và Mèo
Bài thơ Bé và mèo: Mèo ơi rửa mặt, Sao chỉ dùng tay? Khăn vắt trên dây, Sao Mèo chẳng lấy?

Tham khảo từ thivien.net

Bài viết liên quan