Bài thơ Cô dạy | Mẹ mẹ ơi cô dạy (Phạm Hổ)

Mục lục

Bài thơ Cô dạy

(Mẹ mẹ ơi cô dạy)

Mẹ, mẹ ơi! Cô dạy:
Phải giữ sạch đôi tay,
Bàn tay mà giây bẩn,
Sách, áo cũng bẩn ngay.

Mẹ, mẹ ơi! Cô dạy:
Cãi nhau là không vui
Cái miệng nó xinh thế
Chỉ nói điều hay thôi.

Tác giả: Phạm Hổ.
Nguồn:
1. SGK Tập đọc lớp 1, NXB Giáo dục, 1985
2. SGK Tiếng Việt 1, tập 2, NXB Giáo dục, 1996

Bài thơ Mẹ mẹ ơi cô dạy
Bài thơ Cô dạy (Phạm Hổ): Mẹ, mẹ ơi! Cô dạy: Phải giữ sạch đôi tay, Bàn tay mà giây bẩn, Sách, áo cũng bẩn ngay. Mẹ, mẹ ơi! Cô dạy: Cãi nhau là không vui, Cái miệng nó xinh thế, Chỉ nói điều hay thôi.

 

Cô dạy | Bài thơ Cô dạy: Mẹ, mẹ ơi! Cô dạy
Mẹ, mẹ ơi! Cô dạy: Phải giữ sạch đôi tay, Bàn tay mà giây bẩn, Sách, áo cũng bẩn ngay. Mẹ, mẹ ơi! Cô dạy: Cãi nhau là không vui, Cái miệng nó xinh thế, Chỉ nói điều hay thôi.

 

Cô và mẹ | Bài thơ Cô và mẹ
Bài thơ Cô và mẹ: Buổi sáng bé chào mẹ, Chạy tới ôm cổ cô, Buổi chiều bé chào cô, Rồi sà vào lòng mẹ. Mặt trời mọc rồi lặn, Trên đôi chân lon ton, Hai chân trời của con, Là mẹ và cô giáo.

Nguồn hình ảnh được sưu tầm từ google.com

Bài viết liên quan