Bài thơ Chuồn chuồn (Phạm Hổ)

Bài thơ Chuồn chuồn

Chiếc máy bay bé tẹo
Nhìn kỹ thật đáng yêu
Cánh mỏng hơn cả lụa
Bay không một tiếng kêu
Máy bay này mình xanh
Máy bay kia mình đỏ
Bay thấp rồi bay cao
Sân bay: Một lá lúa.

Tác giả: Phạm Hổ.

Nguồn: sưu tầm.

Con chuồn chuồn | Bài thơ Con chuồn chuồn
Bài thơ Chuồn chuồn (Phạm Hổ): Chiếc máy bay bé tẹo, Nhìn kỹ thật đáng yêu, Cánh mỏng hơn cả lụa, Bay không một tiếng kêu, Máy bay này mình xanh, Máy bay kia mình đỏ, Bay thấp rồi bay cao, Sân bay: Một lá lúa.

 

Con chuồn chuồn | Bài thơ Chuồn chuồn (Phạm Hổ)
Bài thơ Chuồn chuồn (Phạm Hổ): Chiếc máy bay bé tẹo, Nhìn kỹ thật đáng yêu, Cánh mỏng hơn cả lụa, Bay không một tiếng kêu, Máy bay này mình xanh, Máy bay kia mình đỏ, Bay thấp rồi bay cao, Sân bay: Một lá lúa. (Nguồn: google.com)

 

Con chuồn chuồn ớt | Bài thơ Con chuồn chuồn ớt
Bài thơ Con chuồn chuồn ớt (Xuân Nùng): Con chuồn chuồn ớt, Suốt ngày rong chơi, Mình mang màu lửa, Đỏ như than vùi. Chuồn chuồn ớt ơi, Đừng bay lên đồi, Chẳng may bén lửa, Cháy rừng mất vui. Con chuồn chuồn ớt, Mang lửa đi chơi, Bé rình để bắt, Chỉ nhằm tóm đuôi. (Hình ảnh: google.com)
Bài viết liên quan