Bài thơ Chú hải quân

Bài thơ Chú hải quân

Đứng canh ngày canh đêm
Ngoài xa vời hải đảo
Kìa bóng chú hải quân
Dưới trời xanh trứng sáo.

Mặc nắng mưa gió bão
Cây súng chú chắc tay
Quân thù mà ló mặt
Biển lớn sẽ vùi thây.

Em mong ngày khôn lớn
Sẽ vượt sóng ra khơi
Cũng cầm chắc cây súng
Giữ lấy biển lấy trời.

Tác giả: Vân Đài

Bài thơ thể hiện tình cảm yêu thương, quý mến của các bé dành cho chú bộ đội hải quân. Các chú đang làm công tác ngoài hải đảo xa sôi của tổ quốc, hàng ngày đối mặt với mưa, gió, bão nhưng trên tay luôn chắc cây súng để giữ gìn chủ quyền biển đảo của nước ta, không cho quân thù xâm phạm bờ cõi.

Khi nhìn thấy hình ảnh của các chú hải quân, các bé cũng mong muốn lớn lên trở thành lính hải quân giống các chú.

Hình ảnh Bài thơ Chú hải quân
Hình ảnh Bài thơ Chú hải quân: Đứng canh ngày canh đêm, Ngoài xa vời hải đảo.
Chú hải quân
Bài thơ Chú hải quân: Đứng canh ngày canh đêm, Ngoài xa vời hải đảo

Danh sách các bài thơ hay về chú bộ đội: Thơ về chú bộ đội

Nguồn: SGK Tiếng Việt 2, tập 2, NXB Giáo dục, 2002

Bài viết liên quan