Bài thơ Chú gà trống nhỏ

Bài thơ Chú gà trống nhỏ

Chú gà trống nhỏ
Cái mào màu đỏ
Cái mỏ màu vàng
Đập cánh gáy vang
Dưới giàn bông bí
Cái đuôi màu tía
Óng mượt làm sao!
Chú nhảy lên cao
Ó ò o ó!

Tác giả: Nguyễn Lãm Thắng.

Bài thơ Chú gà trống nhỏ (Nguyễn Lãm Thắng)
Chú gà trống nhỏ, Cái mào màu đỏ, Cái mỏ màu vàng, Đập cánh gáy vang, Dưới giàn bông bí, Cái đuôi màu tía, Óng mượt làm sao! Chú nhảy lên cao, Ó ò o ó!
Hình ảnh Bài thơ Gà học chữ
Hình ảnh Bài thơ Gà học chữ
truyen chu ga trong non kieu cang
Truyện Chú gà trống non kiêu căng (Truyện Con gà trống kiêu căng)
Bài thơ Gà mẹ (Nguyễn Lãm Thắng)
Bài thơ Gà mẹ (Nguyễn Lãm Thắng): Dắt con đi tìm mồi, Được mồi lớn hay bé, Đều dành cho con thôi. Nếu trời đổ cơn giông, Mẹ dang đôi cánh rộng, Gọi con mình vào trong
Bài viết liên quan