Bài thơ Chú chim sâu

Bài thơ Chú chim sâu

Lông mượt mà, mỏ nhỏ
Đôi chân chuyền siêng năng
Chim sâu luôn dậy sớm
Gọi em cùng đánh răng

Chim bắt sâu giỏi lắm
Vừa bắt vừa hát hay
Chồi non ươm mưa nắng
Cứ lớn lên từng ngày

Khuyên bé hãy như chim
Siêng quét nhà, rửa bát
Giúp bố mẹ đỡ phiền
Miệng vui luôn ca hát.

Tác giả: Nguyễn Lãm Thắng
Giấc mơ buổi sáng (2017)
.

Bài thơ Chú chim sâu (Nguyễn Lãm Thắng)
Bài thơ Chú chim sâu (Nguyễn Lãm Thắng): Lông mượt mà, mỏ nhỏ, Đôi chân chuyền siêng năng, Chim sâu luôn dậy sớm, Gọi em cùng đánh răng
Hình ảnh Bài thơ Chim chích bông
Hình ảnh Bài thơ Chim chích bông: Chim chích bông, Bé tẻo teo, Rất hay trèo, Từ cành na, Qua cành bưởi, Sang bụi duối.
Bài viết liên quan