Bài thơ Chú bò tìm bạn (Phạm Hổ)

Bài thơ Chú bò tìm bạn

Mặt trời rúc bụi tre
Buổi chiều về nghe mát
Bò ra sông uống nước
Thấy bóng mình, ngỡ ai
Bò chào: – “Kìa anh bạn!
Lại gặp anh ở đây!”

Nước đang nằm nhìn mây
Nghe bò, cười nhoẻn miệng
Bóng bò chợt tan biến
Bò tưởng bạn đi đâu
Cứ ngoái trước nhìn sau
“Ậm ò” tìm gọi mãi…

Tác giả: Phạm Hổ.
Tập thơ Chú bò tìm bạn (1956)

Nguồn:
1. Phạm Hổ, Chú bò tìm bạn, NXB Kim Đồng, 1970
2. Định Hải, Hương cốm, NXB Kim Đồng, 1975
2. SGK Tiếng Việt 3, tập 1, NXB Giáo dục, 1997

Bài thơ Chú bò tìm bạn (Phạm Hổ)
Bài thơ Chú bò tìm bạn: Mặt trời rúc bụi tre, Buổi chiều về nghe mát, Bò ra sông uống nước, Thấy bóng mình, ngỡ ai, Bò chào: – “Kìa anh bạn! Lại gặp anh ở đây!” Nước đang nằm nhìn mây, Nghe bò, cười nhoẻn miệng, Bóng bò chợt tan biến, Bò tưởng bạn đi đâu, Cứ ngoái trước nhìn sau, “Ậm ò” tìm gọi mãi…

 

Hình ảnh Bài thơ Bê con (Nguyễn Lãm Thắng)
Bài thơ Bê con: Bê mặc áo vàng, Chạy theo gót mẹ, Đôi chân lanh lẹ, Vừa nhảy vừa đi. Bê nhảy điệu gì, Đố ai biết được, Gặp đám cỏ mượt, Miệng hát bê hê

 

Gọi bạn | Bài thơ Gọi bạn (Định Hải)
Bài thơ Gọi bạn (Định Hải): Tự xa xưa thuở nào, Trong rừng xanh sâu thẳm, Đôi bạn sống bên nhau, Bê Vàng và Dê Trắng, Một năm, trời hạn hán, Suối cạn, cỏ héo khô.

Theo thivien.net

Bài viết liên quan