Bài thơ Chổi ngoan

Bài thơ Chổi ngoan

Sáng ra chổi đã quét nhà,
Đến chiều chổi lại theo bà quét sân.
Ước gì bé lớn thật nhanh,
Để bé cùng chổi quét sân cùng bà.

Tác giả: Vũ Thị Minh Tâm.

Chổi ngoan | Bài thơ Chổi ngoan
Sáng ra chổi đã quét nhà, Đến chiều chổi lại theo bà quét sân. Ước gì bé lớn thật nhanh, Để bé cùng chổi quét sân cùng bà.
Bài viết liên quan