Bài thơ Chơi chuyền (Chính tả lớp 3)

Bài thơ Chơi chuyền

“Chuyền chuyền một
Một, một đôi
Chuyền chuyền hai
Hai, hai đôi”
Mắt sáng ngời
Theo hòn cuội
Tay mềm mại
Vơ que chuyền.

Mai lớn lên
Vào nhà máy
Công nhân mới
Giữa dây chuyền
Đón bạn trên
Chuyền bạn dưới
Mắt không mỏi
Tay không rời
Chuyền dẻo dai
Chuyền chuyền mãi…

Tác giả: Thái Hoàng Linh.

Chơi chuyền | Bài thơ Chơi chuyền
Bài thơ Chơi chuyền(Thái Hoàng Linh): “Chuyền chuyền một, Một, một đôi, Chuyền chuyền hai, Hai, hai đôi”, Mắt sáng ngời, Theo hòn cuội, Tay mềm mại, Vơ que chuyền. Mai lớn lên, Vào nhà máy, Công nhân mới, Giữa dây chuyền…

 

Chính tả Chơi chuyền | Tiếng việt lớp 3 tập 1
Bài thơ Chơi chuyền(Thái Hoàng Linh): “Chuyền chuyền một, Một, một đôi, Chuyền chuyền hai, Hai, hai đôi”, Mắt sáng ngời, Theo hòn cuội, Tay mềm mại, Vơ que chuyền. Mai lớn lên, Vào nhà máy, Công nhân mới, Giữa dây chuyền…
Bài viết liên quan