Bài thơ Chơi bán hàng

Bài thơ Chơi bán hàng

Bé Hương và bé Thảo
Rủ nhau chơi bán hàng
Hương có củ khoai lang
Nào Thảo mua đi nhé

Thảo cười như nắc nẻ
Nhặt một chiếc lá rơi
Tớ trả đủ tiền rồi
Được mang về nhà chứ?

Rồi Thảo bẻ hai nửa
Mời người bán ăn chung
Vị bùi khoai đất bãi
Thơm ngọt ngào chiều đông.

Tác giả: Nguyễn Văn Thắng.

Chơi bán hàng | Bài thơ Chơi Bán Hàng
Bài thơ Chơi bán hàng: Bé Hương và bé Thảo, Rủ nhau chơi bán hàng, Hương có củ khoai lang, Nào Thảo mua đi nhé. Thảo cười như nắc nẻ, Nhặt một chiếc lá rơi, Tớ trả đủ tiền rồi, Được mang về nhà chứ? Rồi Thảo bẻ hai nửa, Mời người bán ăn chung, Vị bùi khoai đất bãi, Thơm ngọt ngào chiều đông.

 

Chơi bán hàng | Bài thơ Chơi bán hàng
Bài thơ Chơi bán hàng(Nguyễn Lãm Thắng): Bé Hương và bé Thảo, Rủ nhau chơi bán hàng, Hương có củ khoai lang, Nào Thảo mua đi nhé. Thảo cười như nắc nẻ, Nhặt một chiếc lá rơi, Tớ trả đủ tiền rồi, Được mang về nhà chứ? Rồi Thảo bẻ hai nửa, Mời người bán ăn chung, Vị bùi khoai đất bãi, Thơm ngọt ngào chiều đông.

 

Chơi bán hàng | Bài thơ Chơi bán hàng
Bài thơ Chơi bán hàng(Nguyễn Lãm Thắng): Bé Hương và bé Thảo, Rủ nhau chơi bán hàng, Hương có củ khoai lang, Nào Thảo mua đi nhé. Thảo cười như nắc nẻ, Nhặt một chiếc lá rơi, Tớ trả đủ tiền rồi, Được mang về nhà chứ? Rồi Thảo bẻ hai nửa, Mời người bán ăn chung, Vị bùi khoai đất bãi, Thơm ngọt ngào chiều đông.

 

Giờ chơi | Bài thơ Giờ chơi
Bài thơ Giờ chơi: Giờ chơi hết rồi, Nào các bạn ơi, Ta cùng cất dọn, Đồ dùng dồ chơi, Vào nơi qui định. Tác giả: Lê Thị Hoa. (Trường mầm non số 10 Hà Nội)
Ô ăn quan | Đồng dao Ô ăn quan (Trò chơi Ô ăn quan)
Trò chơi Ô ăn quan, Bài thơ Ô ăn quan, Bài đồng dao Ô ăn quan: Hàng trầu hàng cau, Là hàng con gái, Hàng bánh hàng trái, Là hàng bà già, Hàng hương hàng hoa, Là hàng cúng Phật.
Bài viết liên quan