Bài thơ Chiếc đồng hồ

Bài thơ thiếu nhi hay mô tả về giá trị của chiếc đồng hồ báo thức, nhờ nó mà ngày ngày bé có thể dậy sớm và đi học đúng giờ.

Có thể bạn cũng quan tâm: Bài thơ Đồng hồ quả lắc

Bài thơ Chiếc đồng hồ

Em đang say ngủ
Quên cả giờ rồi
Chú đồng hồ nhắc
Reng! Reng! Dậy thôi!

Gà trống dậy sớm
Mèo lười ngủ trưa
Còn em đi học
Đi cho đúng giờ.

Chiếc đồng hồ báo thức | Bài thơ chiếc đồng hồ
Bài thơ Chiếc đồng hồ: Em đang say ngủ. Quên cả giờ rồi. Chú đồng hồ nhắc. Reng! Reng! Dậy thôi! Gà trống dậy sớm. Mèo lười ngủ trưa, Còn em đi học, Đi cho đúng giờ.

 

Đồng hồ quả lắc - Bài thơ Đồng hồ quả lắc
Bài thơ Đồng hồ quả lắc (Đinh Xuân Tửu): Tích tắc! Tích tắc! Đồng hồ quả lắc, Tích tắc đêm ngày, Không ngừng phút giây. Tích tắc! Tích tắc! Đồng hồ luôn nhắc: Học, chơi, ăn, ngủ, Có giờ có giấc. Tích tắc! Tích tắc! Đồng hồ luôn nhắc, Từng phút từng giờ, Quý hơn vàng bạc.

 

Ai dậy sớm | Bài thơ Ai dậy sớm (Võ Quảng)
Bài thơ Ai dậy sớm (Võ Quảng): Ai dậy sớm, Bước ra nhà, Cau xoè hoa, Đang chờ đón! Ai dậy sớm, Đi ra đồng, Cả vừng đông, Đang chờ đón! Ai dậy sớm, Chạy lên đồi, Cả đất trời, Đang chờ đón!

(Sưu tầm)

Bài viết liên quan