Bài thơ Chiếc cầu mới | Thái Hoàng Linh

Bài thơ Chiếc cầu mới

Trên dòng sông trắng
Cầu mới dựng lên
Nhân dân đi bên
Tàu xe chạy giữa

Tu tu xe lửa
Xình xịch qua cầu
Khách ngồi trên tàu
Đoàn người đi bộ
Cùng cười hớn hở
Nhìn chiếc cầu dài
Tấm tắc khen tài
Công nhân xây dựng.

Sáng tác: Thái Hoàng Linh

(Nguồn sưu tầm từ internet)

Bài thơ miêu tả những hình ảnh vui tươi, hớn hở của các phương tiện

và đoàn người trên chiếc cầu vừa mới được xây trên một dòng sông trắng. Qua đó giúp các bé hiểu hơn về công dụng, giá trị của những chiếc cầu cũng như biết ơn các cô chú công nhân xây dựng đã mang tài năng của mình làm nên những chiếc cầu giúp cho giao thông được thuận tiện.

Bài thơ chiếc cầu mới
Bài thơ Chiếc cầu mới (nguồn: internet)
Hình ảnh bài thơ Chiếc cầu mới
Trên dòng sông trắng, Cầu mới dựng lên, Nhân dân đi bên, Tàu xe chạy giữa.
Đoàn tàu lăn bánh | Bài thơ Đoàn tàu lăn bánh
Bài thơ Đoàn tàu lăn bánh: Xình xịch, xình xịch! Đoàn tàu rời ga, Tu, tu, tu… huýt, Hồi còi vang xa. Toa tàu là gối, Đoàn tàu là chăn, Và bánh xe lăn, Là bàn chân đạp
Bài viết liên quan