Bài thơ Chia bánh

Bài thơ Chia bánh

Mẹ mua chiếc bánh
Bảo chị em ăn
Thoáng chút băn khoăn
Chia phần sao nhỉ
Chị nhận nửa bé
Dành em nửa to
Em cười: “Ơ hơ
Chị sai rồi nhé
Chị lớn ăn khỏe
Phải nhận phần hơn
Em chẳng dỗi hờn
Bé ăn nửa bé”
Mẹ cười vui vẻ
Phép chia nhiệm màu
Mẹ khẽ xoa đầu
“Các con ngoan quá”.

Tác giả: Trương Hữu Lợi

Chia bánh | Bài thơ Chia bánh
Bài thơ Chia bánh: Mẹ mua chiếc bánh, Bảo chị em ăn, Thoáng chút băn khoăn, Chia phần sao nhỉ, Chị nhận nửa bé, Dành em nửa to, Em cười: “Ơ hơ, Chị sai rồi nhé
Chia bánh | Bài thơ Chia bánh
Bài thơ Chia bánh: Em cười: “Ơ hơ, Chị sai rồi nhé, Chị lớn ăn khỏe, Phải nhận phần hơn, Em chẳng dỗi hờn, Bé ăn nửa bé”
Chia bánh | Bài thơ Chia bánh
Bài thơ Chia bánh: Mẹ cười vui vẻ, Phép chia nhiệm màu, Mẹ khẽ xoa đầu, “Các con ngoan quá”.
Bài thơ Làm anh
Hình ảnh Bài thơ Làm anh
Bài viết liên quan