Bài thơ Che mưa cho bạn

Bài thơ Che mưa cho bạn

Gió thổi dồn mây đen
Ông trời nổi sấm chớp
Mưa trút xuống ào ào
Gà đi về nơi nào
Ôi gà con ướt lạnh!
Nhím liền đến bên cạnh
Lấy ô che cho gà
Ếch cũng đem ô ra
Ðể che mưa cho gà
Mưa tạnh, gió đi xa
Gà con cám ơn Nhím
Gà con cám ơn Ếch.

Tác giả: Nguyễn Thị Thảo.

Che mưa cho bạn | Bài thơ Che mưa cho bạn
Che mưa cho bạn | Bài thơ Che mưa cho bạn (Nguyễn Thị Thảo): Gió thổi dồn mây đen, Ông trời nổi sấm chớp, Mưa trút xuống ào ào, Gà đi về nơi nào, Ôi gà con ướt lạnh! Nhím liền đến bên cạnh, Lấy ô che cho gà, Ếch cũng đem ô ra, Ðể che mưa cho gà, Mưa tạnh, gió đi xa, Gà con cám ơn Nhím, Gà con cám ơn Ếch.

 

Đón bạn | Bài thơ Đón bạn: Dế và đom đóm
Bài thơ Đón bạn: Dế con đi học ven đồng, Tối về gặp trận mưa giông gió lùa, Ông Trời đang đánh sấm sét, Dế con sợ hãi không biết làm sao. Đom Đóm chẳng quản gió mưa, Mang đèn, mang áo đi đưa Dế về, Dế con khi đã về nhà, Cảm ơn bạn nhé đã đón tớ về!

 

Gà mẹ và đàn con | Bài thơ Gà mẹ và đàn con
Bài thơ Gà mẹ và đàn con (Đỗ Thị Thu Lan): Gà mẹ kêu cục cục, Cùng đàn con trong vườn, Bới đất tìm mồi ngon, Dành cho các con nhỏ. Trời đổ cơn mưa rào, Sợ con mình bị ướt, Gà mẹ xòe đôi cánh, Làm ô che cho con. Gặp diều hâu hay quạ, Gà mẹ chẳng sợ chi, Tung đôi chân lên đá…Bảo vệ đàn con nhỏ, Quạ, diều hâu sợ quá, Bay xa chẳng dám gần…
Bài viết liên quan