Bài thơ Cảm ơn

Bài thơ Cảm ơn

Sáng, Thỏ con đi học
Không may rơi bút chì
Học chữ cái, tập tô
Thỏ con buồn muốn khóc.
Ngồi bên cạnh là Sóc
Thấy bạn buồn, rất thương
Sóc đưa hộp chì sang
“Thỏ ơi ! Dùng chung nhé!”.
Lại đến giờ học vẽ
Thỏ vẽ đẹp, cô khen
Thỏ cảm động đứng lên:
“Mình cảm ơn bạn Sóc”.

Tác giả: Nguyễn Thị Chung

Hình ảnh Bài thơ Cảm ơn
Bài thơ Cảm ơn: Sáng, Thỏ con đi học, Không may rơi bút chì, Học chữ cái, tập tô, Thỏ con buồn muốn khóc. Ngồi bên cạnh là Sóc, Thấy bạn buồn, rất thương, Sóc đưa hộp chì sang, “Thỏ ơi ! Dùng chung nhé!”. Lại đến giờ học vẽ, Thỏ vẽ đẹp, cô khen, Thỏ cảm động đứng lên: “Mình cảm ơn bạn Sóc”.

 

Tình bạn | Bài thơ Tình bạn | Hình ảnh Bài thơ Tình bạn
Bài thơ Tình bạn: Hôm nay đến lớp, Thấy vắng Thỏ Nâu, Các bạn hỏi nhau, Thỏ đi đâu thế? Gấu liền nói khẽ: “Thỏ bị ốm rồi! Này các bạn ơi! Gấu tôi mua khế, Khế ngọt lại thanh”, “Mèo tôi mua chanh, Đánh đường mát ngọt”
Bài viết liên quan