Bài thơ Cá voi

Bài thơ Cá voi

Ngày xưa có anh Cá
Bơi lội dưới dòng sông
Thấy bầy Voi rất đông
Đi ra sông uống nước

Vòi Voi dài cả thước
Hút được nhiều nước ghê
Voi uống chán uống chê
Rủ nhau chơi phun nước!

Anh Cá muốn bắt chước
Các bạn Voi khổng lồ
Anh uống đến cạn khô
Cả dòng sông chảy xiết

Anh bơi ra biển biếc
Uống mãi… Bụng tròn xoe
Anh vẫn uống mải mê
Rồi cũng chơi phun nước

Không có vòi cũng được:
Đục một lỗ trên lưng
Nước vọt lên không ngừng
Anh Cá cười: “Khoái quá!”

Kể từ đó anh Cá
Tự nhận mình: Cá Voi!

Tác giả: Thụy Anh.

Cá voi | Bài thơ Cá voi (Thụy Anh)
Bài thơ Cá voi: Ngày xưa có anh Cá, Bơi lội dưới dòng sông, Thấy bầy Voi rất đông, Đi ra sông uống nước. Vòi Voi dài cả thước, Hút được nhiều nước ghê, Voi uống chán uống chê, Rủ nhau chơi phun nước!
Cá voi xanh | Bài thơ Cá voi (Thụy Anh)
Bài thơ Cá voi: Anh Cá muốn bắt chước, Các bạn Voi khổng lồ, Anh uống đến cạn khô, Cả dòng sông chảy xiết. Anh bơi ra biển biếc, Uống mãi… Bụng tròn xoe, Anh vẫn uống mải mê, Rồi cũng chơi phun nước
Bài thơ "Con Cá Vàng" - Thơ hay mầm non, mẫu giáo
Bài thơ Con Cá Vàng: Con cá vàng, Quàng khăn lụa, Giữ nước trong, Cùng bạn múa
Bài viết liên quan