Bài thơ Bốn mùa ở đâu

Bài thơ Bốn mùa ở đâu

Mùa hạ trong bếp than hồng
Mùa đông núp trong tủ lạnh
Mùa thu mát rượi dấu mình
Trên chiếc quạt trần ba cánh.
Có một mùa xuân nắng ấm
Trên gương mặt mẹ tươi cười
Bốn mùa ở trong nhà cả
Bé tìm là gặp ngay thôi.

Tác giả: Cao Xuân Sơn

Bài thơ Bốn mùa ở đâu
Bài thơ Bốn mùa ở đâu: Mùa hạ trong bếp than hồng, Mùa đông núp trong tủ lạnh, Mùa thu mát rượi dấu mình, Trên chiếc quạt trần ba cánh.
Bốn mùa ở đâu
Bài thơ Bốn mùa ở đâu: Có một mùa xuân nắng ấm, Trên gương mặt mẹ tươi cười, Bốn mùa ở trong nhà cả, Bé tìm là gặp ngay thôi.
Bài viết liên quan