Bài thơ Bé tập nói

Bài thơ Bé tập nói

Chập chà chập chững
Bé đi chưa vững
Miệng nói bi bô:
“Bác Hồ! Bác Hồ!…”

Ngón tay nhỏ xíu
Bé chỉ lên tường
Từ trong bức ảnh
Bác cười yêu thương.

Nguồn: sưu tầm.

Bé tập nói | Bài thơ Bé tập nói
Bài thơ Bé tập nói: Chập chà chập chững, Bé đi chưa vững, Miệng nói bi bô: “Bác Hồ! Bác Hồ!…”. Ngón tay nhỏ xíu, Bé chỉ lên tường. Từ trong bức ảnh, Bác cười yêu thương.

 

Bài thơ Ảnh Bác (Trần Đăng Khoa)
Bài thơ Ảnh Bác (Trần Đăng Khoa): Nhà em treo ảnh Bác Hồ, Bên trên là một lá cờ đỏ tươi, Ngày ngày Bác mỉm miệng cười, Bác nhìn chúng cháu vui chơi trong nhà, Ngoài sân có mấy con gà, Ngoài vườn có mấy quả na chín rồi, Em nghe như Bác dạy lời, Cháu ơi đừng có chơi bời đâu xa, Trồng rau, quét bếp, đuổi gà, Thấy tàu bay Mỹ nhớ ra hầm ngồi. Bác lo bao việc trên đời, Ngày ngày Bác vẫn mỉm cười với em…
Bài viết liên quan