Bài thơ Bé nhìn biển

Bài thơ Bé nhìn biển

Nghỉ hè với bố
Bé ra biển chơi
Tưởng rằng biển nhỏ
Mà to bằng trời.

Như con sông lớn
Chỉ có một bờ
Bãi giằng với sóng
Chơi trò kéo co.

Phì phò như bễ
Biển mệt thở rung
Còng giơ gọng vó
Định khiêng sóng lừng.

Nghìn con sóng khoẻ
Lon ta lon ton
Biển to lớn thế
Vẫn là trẻ con.

Tác giả: Trần Mạnh Hảo.

Bé nhìn biển | Bài thơ Bé nhìn biển (Tiếng Việt 2)
Bé nhìn biển | Bài thơ Bé nhìn biển (Trần Mạnh Hảo): Nghỉ hè với bố, Bé ra biển chơi, Tưởng rằng biển nhỏ, Mà to bằng trời. Như con sông lớn, Chỉ có một bờ, Bãi giằng với sóng, Chơi trò kéo co. Phì phò như bễ, Biển mệt thở rung, Còng giơ gọng vó, Định khiêng sóng lừng. Nghìn con sóng khoẻ, Lon ta lon ton, Biển to lớn thế, Vẫn là trẻ con.

 

Bé nhìn biển | Bài thơ Bé nhìn biển (SGK Tiếng Việt 2)
Bé nhìn biển | Bài thơ Bé nhìn biển (Trần Mạnh Hảo): Nghỉ hè với bố, Bé ra biển chơi, Tưởng rằng biển nhỏ, Mà to bằng trời. Như con sông lớn, Chỉ có một bờ, Bãi giằng với sóng, Chơi trò kéo co. Phì phò như bễ, Biển mệt thở rung, Còng giơ gọng vó, Định khiêng sóng lừng. Nghìn con sóng khoẻ, Lon ta lon ton, Biển to lớn thế, Vẫn là trẻ con.

 

Sóng và bé | Bài thơ Sóng và bé
Sóng và bé | Bài thơ Sóng và bé (Phạm Hổ): Lần đầu tiên gặp sóng, Bé sợ chạy giật lùi, Bây giờ bé đuổi sóng, Sóng nhẹ nhàng rút lui.

 

Sóng biển | Bài thơ Sóng biển: Biển rộng mênh mông, Nước xanh thăm thẳm
Sóng biển | Bài thơ Sóng biển (Phi Tuyết Ba): Biển rộng mênh mông, Nước xanh thăm thẳm, Bao nhiêu cơn sóng, Ùa chạy lên bờ. Nhưng sóng chỉ đùa, Giống như bé đấy, Sóng phải quay lại, Ngôi nhà biển khơi. Bé cũng vậy thôi, Được đi đây đó, Vẫn luôn mong nhớ, Ngôi nhà thân yêu.
Bài viết liên quan