Bài thơ Bé làm bao nhiêu nghề

Bài thơ Bé làm bao nhiêu nghề

Bé chơi làm thợ nề
Xây nên bao nhà cửa.

Bé chơi làm thợ mỏ
Đào lên thật nhiều than.

Bé chơi làm thợ hàn
Nối nhịp cầu đất nước.

Bé chơi làm thầy thuốc
Chữa bệnh cho mọi người.

Bé chơi làm cô nuôi
Xúc cơm cho cháu bé.

Một ngày ở nhà trẻ
Bé làm bao nhiêu nghề

Chiều mẹ đến đón về
Bé lại là… cái Cún.

Tác giả: Yến Thảo.

Bài thơ Bé làm bao nhiêu nghề
Bài thơ Bé làm bao nhiêu nghề: Bé chơi làm thợ nề, Xây nên bao nhà cửa. Bé chơi làm thợ mỏ, Đào lên thật nhiều than. Bé chơi làm thợ hàn, Nối nhịp cầu đất nước.
Bé làm bao nhiêu nghề
Bài thơ Bé làm bao nhiêu nghề: Bé chơi làm thợ nề, Xây nên bao nhà cửa. Bé chơi làm thợ mỏ, Đào lên thật nhiều than. Bé chơi làm thợ hàn, Nối nhịp cầu đất nước.

 

Hình ảnh Bài thơ Em làm thợ xây
Bài thơ Em làm thợ xây: Em làm chú thợ, Xây những ngôi nhà. Cho bà, cho mẹ, Cho chị, cho cha.
Bài viết liên quan